შპს "ბათუმის ნავთობტერმინალი"
2008 წლის თებერვალიდან შპს „ბათუმის ნავთობტერმინალი“-ს (შემდგომში -„საზოგადოება“) მფლობელს წარმოადგენს სააქციო საზოგადოება “ყაზტრანსოილ”-ი, რომელიც წარმოადგენს სს “ყაზმუნაიგაზ”-ის შვილობილ კომპანიას. „საზოგადოება“-ს გააჩნია შპს „ბათუმის საზღვაო ნავსადგური“-ს 100%-იანი წილის მართვის ექსკლუზიური უფლება. “საზოგადოების“ ამოცანები: ნავთობის, ნავთობპროდუქტების და აირის, ასევე მათი გადამუშავების პროდუქტების (შემდგომში - „ტვირთი“) გადატვირთვის, ტრანსპორტირების, ექსპედირების, შეძენის და რეალიზაციის მომსახურების გაწევა; შპს „ბათუმის საზღვაო ნავსადგური“-ს სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებული 100 %-იანი წილის ეფექტური მართვა; ახალი კონკურენტუნარიანი სიმძლავრეების შექმნა და არსებული ტექნიკური და ტექნოლოგიური ინფრასტრუქტურის რეკონსტრუქცია „ტვირთების“ მაქსიმალური რაოდენობის გადატვირთვის უზრუნველყოფის მიზნით.
Company logo
ვაკანსიის დასახელება CV ვადები 1
დატოვე
× Close

თქვენ არ ხართ ავტორიზებული. CV-ის გასაგზავნად საჭიროა ავტორიზაცია.

გთხოვთ გაიაროთ ავტორიზაცია.

Username:

Password:30 სექ - 14 ოქტ
ტენდერი
რჩეულებში დამატება